top of page
Lessons

* Including flower material fee

​* Monthly fee of Yokohama School

Classic Ikebana

​Once a month ¥11,000〜

Modern Ikebana

​Twice a month ¥13,000〜

(For twice materials)

Classic + Modern Ikebana

Each time ¥15,000〜

Ikebana lessons
Workshop

* Including flower material fee

​* Price for the Yokohama School

Currently no workshop available.

Classic or Modern Ikebana

Latest news

External link

Kajiimiya Goryu-Sanzenin link.png
梶井宮御流ー三千院リンク eng.png
Kajiimiya Goryu-store link-1.png
Kajiimiya Goryu - Store link eng (1).png
教場・支部
School branch

Yokohama Iemoto School

〒220-0011

Sky Menor Yokohama No. 421,

2-11-2 Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

Ishii Motoki

〒960-0103

26-2 Kitashimokama,

Honnaiji, Fukushima

☎︎ 024 553 4647

Ohi Yuko

〒990-1442

1107-4 Miyajuku,

Asahi, Nishimurayama

☎︎ 0237 67 3420

Saigo Matsumine

〒020-0874

3-10-4 Oo-dori, Morioka Minami, Morioka​

☎︎ 019 651 9568

Kojima Motoyoshi

〒383-0003

1141 Yanaagisawa, Nakano City, Nagano

☎︎ 0269 26 8024

Tsujiyama Soyo

〒635-0104

549-1 Kamikojima, Takatori, Takaichi, Nara

☎︎  -

bottom of page